Tue. Sep 27th, 2022

Ung vänster ordförande /\ Att vara i den här positionen framför dig är både underbart och hemskt på samma gång.

Ung vänster ordförande
Ung vänster ordförande

När två personer är i en relation med varandra kan ett enkelt “tack” räcka långt för att etablera och upprätthålla förtroende.

Det är dock ett ord som sägs i god tro, och det åtföljs av försäkran om att jag kommer att göra allt för att leva upp till det förtroende som jag har förtjänat.

För att parafrasera något som var och en av de fyra senaste presidenterna har uttalat, vilket är något som jag håller helhjärtat med om, “det finns ingen högre heder för en ung socialist och kvinna.”

Till att börja med vill jag uttrycka min tacksamhet till de avgående ledamöterna i förbundsstyrelsen.

Under den här kongressperioden har insatsen som ni har gjort för vårt förbund varit omfattande och ibland har det säkert varit svårt.

Detta går dock inte obemärkt förbi och både jag och varannan medlem här idag är medvetna om att förbundet skulle ha fått ett annat utseende.

om du inte hade kämpat med den jävla omfamningen och de färdigheter du har gjort.

Vi kämpar för överlevnad på en arbetsmarknad som är nästan omöjlig, med få jobb tillgängliga och hemska arbetsförhållanden.

När chefer pratar om att öka produktiviteten och minska avfallet, sätter vi oss på huk snabbare, kör direkt på deras samtal och tar färre pauser.

Inte för att vi frivilligt väljer att göra det, utan snarare för att det förväntas av oss att göra det.

Du kan inte argumentera med varandra eller gå för långsamt om du vill delta i följande session.

Det blir allt vanligare att både högern och Socialdemokraterna sätter gränser för människors rätt att gå ut i strejk,

samtidigt som arbetslagstiftningen urholkas i en skrämmande snabb takt. Sjuksköterskor uppmuntras också att öka sin löphastighet.

Runt årsskiftet 2000 signalerade den unga vänsterns storhetstid början på en hel generation vänsterpartier och gav moderpartiet ett betydande uppsving vad gäller opinionen.

Vänsterpartiets nuvarande högsta ledning består av mer än en av de framstående personerna från den perioden.

Nästa helg kommer det att hållas ett nationellt parlament av ungdomsförbundet.

Det blir en lågmäld affär som inte kommer att bevakas av media. Och bland de på vänsterk

Ung vänster ordförande

anten finns en känsla av oro över den inaktiva alliansen, som enligt sin plattform verkar för upprättandet av “ett kommunistiskt samhälle”.

Kritiken har dock liten effekt på den 22-åriga ordföranden Ava Rudberg.

Vad är Ava Rudbergs tankar om arvet efter kommunismen och fördömandet av kommunistiska regeringar som är ansvariga för tiotals miljoner människors död? Rudberg är chef för Ung Vänster.

Jag förstår till fullo den kritiken, liksom kopplingen som många har till termen, och jag är medveten om att det är kopplingen som många har.

Ingen som nu är involverad i Ung Vänster levde under den eran, och vi stöder eller kämpar inte för någon speciell sak eller ideologi. Enligt Ava Rudberg vill vi leva i ett samhälle som är befriat från alla former av orättvisor.

Ava Rudberg anser att det är möjligt att dra analogier mellan motstående politiska partier.

Det finns några liberaler som stödjer attacker mot Irak, vilket inte är något som den liberala ideologin har att skylla på, men det finns liberaler som stödjer bombningen av Irak.

Jag försöker inte lägga skulden i den här situationen, men genom historien har samma ord haft en mängd olika konnotationer.

Även om det pågår en pandemi vill vi fortfarande upptäcka hur vi kan vara förespråkare.

En betydande del av det arbete som ofta görs handlar om att prata med ungdomar och gå i skolor; ändå är det nu oerhört utmanande att utföra ett sådant arbete.

Ava Rudberg säger till Flamman att hon vill satsa på att upptäcka innovativa lösningar så att organisationen kan spela en större roll i ungas vardag.

Sedan starten 1903 har Den unga vänstern varit känd under en rad olika namn; ändå,

enligt Rudberg har organisationen vägletts av samma grundläggande värderingar genom hela sin historia.

Vi är här för att stödja unga människor som är intresserade av att göra positiva förändringar i sina liv.

Organisationen hjälper inte bara till att organisera och göra omständigheterna nödvändiga för att människor ska kunna samarbeta,

men gör det också möjligt för medlemmarna att ha den utbildning och erfarenhet som krävs för att ha den övertygelse att de kan.

Ledaren för Ung Vänster bryr sig lite om statsbudgeten och han är inte oroad över tävlingen om vem som ska leda nationen.

Ung vänster ordförande
Ung vänster ordförande

Arbetet med att mobilisera unga att delta i direkta aktioner är mycket viktigt för Ava Rudberg.

By sehzuka