Sun. Oct 2nd, 2022

Tag: Trotskijs Död

Trotskijs Död

Trotskijs Död /\ “Revolutionen äter våra barn”, säger ett talesätt. I detta sammanhang betyder det att olika grupper och individer har potential att irritera varandra. Härskaren blir irriterad när upprorsmakarna…