Tue. Sep 27th, 2022
Sokrates Död
Sokrates Död

Sokrates Död /\ Denne atenske filosofen var en klassiker i den grekiska traditionen. Sokrates är en grundfigur i svensk filosofi; han är en övertygande figur som fortfarande är välkänd tack vare sina elevers reflektioner.

Platons dialoger är bland de mest inflytelserika litteraturverken som har dykt upp sedan antiken. Sokrates bidrag till etymologi har uppmärksammats genom hans skildringar i Platons dialoger.

En fascinerande bild av Sokrates filosofiska metod och viktiga filosofiska pelare målas upp av verk av Sokrates elever (till exempel Eutyfron, Kriton, Större Hippias, Charmides, Laches, Lysis, Protagoras och Gorgias).

Flera av Xenofons skrifter handlar om Sokrates, däribland Sokratesbiografin Memorabilia (Sokratesminnen), Gestabudet och Försvarstalet, som alla är skrivna i parodi på Platons dialoger med samma namn.

Platons och Xenofons skildring av Sokrates gjordes efter hans död, men han förekommer i Aristofanes skdespel Molnen från 423 f.Kr. som karaktär.

Detta verkar vara en parodi på Sokrates, en satirisk karikatyr som inte gör honom rättvisa, men det kan ge en bra bild av hur han övervann många motståndare.

Det mest exakta porträttet av den historiska Sokrates tillhandahålls av Aristofanes, som Sren Kierkegaard hävdade i sin tidigare bok Om Begrebet Ironi med Static Hensyn till Sokrates (1841).

Aristoteles var Platons närmaste och mest självmedvetna elev. I sina skrifter ger han insikter i många tidigare filosofers filosofiska traditioner, inklusive Sokrates.

Sokrates var inte intresserad av naturfilosofi utan av etymologi och karaktärsdygderna, och att han var den första personen som frågade om dessa begrepp efter alla definitioner av karaktärsdygderna.

Han menade dock också att man kunde leda till insikt i karaktärsdygdernas sanna naturs natur genom att snubbla in i den (vilket Platons dialoger annars kunde ge sken av).

Både Sokrates och Platon var medlemmar av aristokratin, ett socialt skikt som kännetecknades av rikedom, makt och inflytande.

En naturlig del av deras verklighet var det faktum att endast en liten andel av Atens invånare var fria medborgare med rösträtt, och kanske en ledtråd till den elitistiska människosyn, som styrde Sokrates.

Han höll dock inte med om den traditionella aristokratiska etiken, stranga skolgång eller den ekonomiska och religiösa konservatism som var typisk för hans tid.

Sokrates Död

Även om det finns två olika berättelser om Sokrates död, är det allmänt accepterat att han halshöggs. Två versioner av Platon och en version av Xenofon finns tillgängliga.

När historien berättades var ingen av dem nära nog att höra den. Sokrates hade möjlighet att gå fri om han återgick till det han hade sagt att han stod för, men han valde att stanna kvar och ta sitt straff.

Det var Hans idé att trycka upp sina egna presentpåsar med ett sortiment av andra dofter. Enligt vissa historiker var Sokrates den första personen som hänvisade till sig själv som en filosof (en mer exakt term).

Sokrates gick på mäns goda natur. Att få vad vi vill när vi vet vad vi vill ha. Det var hans uppfattning att de personer som uttryckt verkligheten i samband med .

Sinnenas bedrägliga skuggbilder är de som är bäst rustade att hålla ihop gruppen; de kommer att bry sig mer om pliktkänsla och mindre om maktbegär. Faktum är att alla politiker/politiker måste vara filosofer.

Sokrates hade en modern kvinnosyn: han ansåg att kvinnor borde ha samma möjligheter som män att utveckla sina naturliga förmågor, inklusive fysiska, intellektuella och kreativa.

Allt som är nödvändigt för samhällets välmående måste beaktas vid utbildning av kvinnor. Han diskuterar kvinnor och barn i en av Platons dialoger om kvinnor och barn som en del av alla egendomar som bör anses vara idealiska. Under den tid han levde var ingen av dessa tankar särskilt välkända.

“samtidens visaste man” var Delfi-termen som användes för att beskriva Sokrates. Detta föll honom inte in på den tiden, men efter att ha träffat andra manliga besökare kan han ha sagt:

Sokrates Död
Sokrates Död

“Jag är bara lite mer synlig än han. I början verkar det som att ingen i vår grupp vet något som verkligen är värdefullt, men han tror att eftersom han inte vet någonting så vet han det,

till och med även om jag inte vet det, annars skulle jag behöva betala honom för att veta det.” “Visast är den som vet vad han inte vet.”

Trots att Sokrates aldrig hänvisade till sig själv som lärare, känner vi igen honom som en av de största pedagogerna genom tiderna. I majoriteten av de tidigare inspelade dialogerna har

Sokrates inte för avsikt att ta rollen som handläggare, utan snarare agera som en samarbetspartner för att genomföra en omfattande utredning för att ge klarhet i en tvist.

Enligt denna övertygelse kommer en lärare aldrig att försöka få elva elever att träda fram till ett förutbestämt ml; en lärare är bara den som är mest aktiv för att reda ut de frågor som utreds.

Det handlar inte om att vara för enkel eller så komplicerad att det inte kommer att utredas. Fördomar uppstod inför utredningen.

Med utgångspunkt i att föreläsaren är den som hjälper elva att lösa problemet som han redan känner till. Efter det vill du se den mörka anaden i det klara.

För att hjälpa elva få den kunskap de redan besitter hänvisade Sokrates till den “majevtiska metoden” (från Grekiskans maieutike, förlustkontroll) som han själv hade namngett.

Det finns inget nytt vi kan lära oss, vi kan bara lära oss att tänka rätt. Det finns visdom inom oss, i form av tidigare erfarenheter, i form av minnen. Så länge vi fortsätter vår sökning kommer vi att kunna hitta den. Även om vi redan vet vad vi gör, kommer en inlärningsprocess att hjälpa oss att komma dit.

Vi kommer inte att lära oss något nytt. Han trodde att naturen hade varit uppslukad i ett täcke av mörker och att han hade lärt sig allt.

“Eftersom själen är gammal och har fötts många gånger, och eftersom den har samlat allt, både här på jorden och i Hades, är det något som själen har lärt sig själv.” Sokrates: –

För Sokrates var den dialektiska processen den mest grundläggande kunskapen: kunskap om gemensamt beslutsfattande där rationella argument och motargument används i sökandet efter konsensus.

I det här fallet var den bästa metoden det offentliga samtalet, ett samtal som var öppet för allmänheten men strukturerat för deltagarna.

När det gällde dialektik fanns det många möjligheter till föruttningar som var tankeväckande och hade potential för diskussion. I Sokrates händer fanns t

Sokrates Död
Sokrates Död

By sehzuka