Tue. Oct 4th, 2022

Pastöriserad mjölk gravid /\ Mjölk som inte har pastöriserats anses ofta vara “naturligare” och som ett resultat vara särskilt fördelaktigt för ens hälsa.

Pastöriserad mjölk gravid
Pastöriserad mjölk gravid

Opastöriserad mjölk, å andra sidan, utgör ett betydande hot om att sprida en mängd olika bakterieinfektioner.

Små barn, gravida kvinnor, de med nedsatt immunförsvar och äldre är särskilt utsatta för effekterna av dessa sjukdomar.

Opastöriserad mjölk får endast säljas eller ge bort i begränsad omfattning på gårdar direkt till konsumenter och kan inte säljas eller ge bort i detaljhandeln.

Det krävs att den opastöriserade mjölken hälls på plats, och den kan komma antingen från själva mjölktanken eller från en separat mjölktank. När klienten är närvarande ska mjölken ha kranen påslagen.

Länsstyrelsen kräver att en specifik registrering ska göras av varje gård som avser att sälja rå, opastöriserad mjölk till enskilda kunder.

Efter anmälan till länsstyrelsen får du sälja upp till 70 liter opastöriserad mjölk varje vecka direkt till kunder på gården. Detta är en betydande ökning från den tidigare gränsen på 30 liter. Tänk på att summan som säljs måste registreras någonstans.

Du är skyldig att i samband med försäljningen av mjölken lämna ett skriftligt meddelande om att mjölken inte har pastöriserats och att den som ett resultat kan innehålla bakterier som är farliga för människor.

Mjölken måste antingen kokas eller användas i livsmedel som, innan den konsumeras, genomgår en behandling inklusive värme. Detta är rådet.

Det borde vara självklart att det är av yttersta betydelse att se till att unga spädbarn och vuxna vars immunförsvar är nedsatt inte konsumerar mjölk som inte har värmts upp först.

Utöver det har det också funnits instruktioner om hur man förvarar mjölken. Ett informationsblad som finns tillgängligt för användning har sammanställts av Livsmedelsverket.

Ändå är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra intag av listeriabakterier under graviditeten.

Undvik att äta spackelostar och ostar som har mögel, såsom brie, gorgonzola, chèvre och taleggio; de bör inte konsumeras under graviditeten på grund av de potentiella hälsoriskerna.

Pastöriserad mjölk gravid

Mögel- och spackelostar kännetecknas av sin mjuka konsistens, höga fukthalt och pH-neutralitet. Här finns möjligheten att listeria snabbt förökar sig.

Undvik även färskostar tillverkade av opastöriserad ost, även om dessa ostar är svåra att få tag på i Sverige.

När du är gravid kan du säkert konsumera hårdost, smältost och bredbar ost; du bör dock undvika mögliga och spacklade ostar samt andra ostar som är tillverkade av opastöriserad mjölk.

Ostar som inte har pastöriserats riskerar att innehålla bakterien Listeria, vilket kan leda till att man förlorar en graviditet.

Sannolikheten att bli smittad med Listeria som ett resultat av att äta ost är minimal; men om du är gravid och skulle vilja minska denna risk ytterligare, är det viktigt att följa råden som ges nedan.

Ostar med fast konsistens inkluderar grevé, herrgård och prästost.

Osten känd som parmesan, som tillverkas av både pastöriserad och opastöriserad mjölk.

Ost som har bearbetats och andra typer av bredost som kommer i tuber eller plastlådor och tillverkas av pastöriserad mjölk.

Pastöriserad mjölk används vid framställning av fetaost.

Mozzarella, ricotta, halloumi – nyförpackning.

Ost som har kokats så att den bubblar, som den som används i såser och gratänger.

Ost som inte har pastöriserats är potentiellt förorenad med Listeria och bör inte konsumeras av gravida kvinnor.

Det finns vissa typer av ostar som till varje pris bör undvikas under graviditeten, men det finns också många typer av ost som är säkra att konsumera under hela graviditeten. Denna ostguide visar dig vilka sorters ost du kan äta.

Den råmjölk som går till produktionen av alla våra varor har pastöriserats.

Å andra sidan rekommenderar vi starkt gravida kvinnor att undvika att konsumera våra spackel- och mögelostar.

De har också pastöriserats, men det finns en möjlighet att de på grund av mögel eller kitt kan hysa en form av bakterier som bör undvikas av kvinnor som är gravida.

Det är ett välkänt faktum att praktiskt taget alla färdigförpackade sorter av fetaost i Sverige har pastöriserats, vilket gör dem säkra för konsumtion under graviditeten.

På förpackningen ska det framgå tydligt om fetaosten är pastöriserad eller inte. Det är säkert för gravida kvinnor att konsumera fetaost så länge .

Pastöriserad mjölk gravid
Pastöriserad mjölk gravid

det inte specifikt står på förpackningen att osten tillverkats av obehandlad eller opastöriserad mjölk. Om en sådan uppgift inte finns på förpackningen är det säkert att anta att mjölken

By sehzuka