Sun. Oct 2nd, 2022

Nooshi Dadgostar Familj /\ Mehrnoosh “Nooshi” Dadgostar är en svensk politiker som är medlem i vänsterpartiet. Han föddes den 20 juni 1985 i Engelholm, som ligger i Kristianstads län.

Nooshi Dadgostar Familj
Nooshi Dadgostar Familj

Sedan den 31 oktober 2020 har han varit partiledare för Vänsterpartiet och han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014. Han valdes in i Sveriges riksdag för att representera Stockholms kommuns valkrets.

Under regeringskrisen som inträffade 2021 och precis innan omröstningen om premiärminister den 7 juli talade Nooshi Dadgostar från riksdagens talarstol.

Tidigare har Dadgostar varit talesman för Vänsterpartiet i frågor som rör socialförsäkringen. 2017 blev hon den första ledamoten.

i riksdagens vänstra sida som tilldelades tjänsten som särskild utredare. Dadgostar har tidigare varit både ledamot och vice ordförande i Ung Vänster, samt ledamot i Botkyrka kommunfullmäktige.

1985 föddes Dadgostar på Engelholms BB i regionen Skne. På den tiden bosatte sig hennes familj i det tillfälliga boendet som anstalten Perstorp tillhandahållit.

Hennes föräldrar hade flytt från politisk förföljelse i Iran och tagit sig till Sverige i början av 1980-talet för att börja ett nytt liv där. Barndomen tillbringade hon i Norrköping samt Hisingen som ligger i Göteborg.

Utöver sin skolgång, när Dadgostar fortfarande var i tonåren, arbetade han som vårdbiträde för Göteborgs stad under åren 2004 och 2006.

I juni 2005 tog hon sitt diplom från Schillerska gymnasiet i Göteborg. Dadgostar skrevs in vid Stockholms universitet på juridiska institutionen mellan åren 2009 och 2015, men han avslutade inte sin examen där.

Vänsterpartiet leds av Nooshi Dadgostar som dess nuvarande partiledare. Men i vilken utsträckning är du bekant med politikern?

De vanligaste frågorna om Dadgostar tas upp i den här artikeln av Nyheter24. Ämnen som tas upp inkluderar allt från hennes längd och skolgång till hennes lön och familjeförhållanden.

Det är möjligt att nästa chef för Vänsterpartiet är den som skjuter vagnen när de går ut från tunnelbanestationen mitt i Alby.

Platsen valdes med hemliga avsikter i åtanke.

Som anhängare av planerade lägenhetsförsäljningar blev Nooshi Dadgostar, 34, en riksdagsledamot med bakgrund inom juridik, välkänd för en mer allmän publik på samma webbplats.

Hon avslöjar att anledningen till att Nooshi Dadgostar gick med i Vänsterpartiet var för att han ville se en minskning av den orättvisa som finns mellan individer.

Jag vill inte leva i ett samhälle där det finns stora skillnader i hälsa eftersom jag tror att vårt samhälle kommer att vara mest framgångsrikt när vi alla har det ganska bra.

Som ett resultat av detta vill hon se ett välfärdssystem som tillåts expandera och där staten har en större kontroll än den gör för närvarande över sjukvård, skola och omsorg.

Nooshi Dadgostar Familj
Nooshi Dadgostar Familj

Hon drar slutsatsen att ekonomiska begränsningar inte är frågan.

Dadgostar kan föreställa sig en modifierad ekonomisk ram som både skulle frigöra resurser och få de rika att betala en större del av skatten.

Om vi ​​ska låna pengar till en låg kostnad, vilket vi kommer att göra eftersom staten har en rikedom av sten, så ser jag heller inget problem med att beskatta kapital.

Mellan åren 2009 och 2015 var Dadgostar student vid Stockholms universitets juristskola; ändå kunde han inte slutföra sin utbildning där och ta en examen.

Både posten som förbundskassör och posten som vice ordförande i Ung Vänster, som är Vänsterpartiets ungdomsförbund, har Nooshi Dadgostar haft tidigare.

Hon har varit aktiv i Botkyrkas kommunpolitik under en betydande tid och sitter för närvarande i kommunfullmäktige på den orten.

Hon var en av grundarna till protestkampanjen “Alby är inte till salu” 2012, som tillsammans med Hyresgästföreningen arbetade för att sätta ,

stopp för försäljningen av offentligt ägda hyresrätter i Botkyrka. Hon var även ledamot i Hyresgästföreningens styrelse.

För att uppnå sitt mål att arrangera en folkomröstning om försäljning genomförde kampanjen en mängd olika åtgärder, varav en var att samla in namnen på ett betydande antal individer.

I valet som ägde rum 2014 i Sveriges riksdag lyckades Dadgostar få en plats åt sig själv.

Under tiden som Vänsterpartiet satt i regering (2014-2018) var hon ledamot i Vänsterpartiets civila utskott och som Vänsterpartiets bostadspolitiska taleskvinna.

Denna utredning fick i uppdrag att studera de många sätt på vilka detta kan omsättas. Utredningen lämnades initialt in i augusti 2018,

med rubriken “En mer ändamålsenlig bostadsutveckling.” Han är den första riksdagsledamoten från vänster som leder en utredning för stat i Dadgostars roll som Dadgostar.

Nooshi Dadgostar Familj

Hon avslöjar informationen att anledningen till att Nooshi Dadgostar gick med i Vänsterpartiet var för att han ville se en minskning av den orättvisa som fanns mellan olika personer.

Jag vill inte leva i ett samhälle där det finns betydande klyftor i människors hälsonivåer eftersom jag tror att vårt kollektiva välbefinnande kommer att bidra mest till framgången för vårt samhälle när vi alla är i god form.

Som en konsekvens av detta förespråkar hon ett välfärdssystem där det är tillåtet att växa och där staten utövar en högre grad av kontroll än den gör i dag över frågor som rör medicinsk behandling, utbildningsanstalter och barn. vård.

Veteranen Jonas Sjostedt, 55, beslutade att hoppa av som partiledare för Vänsterpartiet efter att ha suttit i den egenskapen i åtta år.

Nooshi Dadgostar, 35, tillträder nu jobbet som partiledare för Vänsterpartiet.

Även om många inte känner igen Dadgostar har Vänsterpartiets nya chef en lång och lysande karriär inom partiet. När Dadgostar, som nu är 35 år, gick med i Ung Vänster var hon bara 14 år gammal,

och hon har varit aktivt engagerad i partiet under de efterföljande 21 åren. Dessutom kunde hon ägna en del av sin tid åt juridikstudier och sedan 2014 har hon suttit som riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

På partiets kongress gjordes det alldeles uppenbart att Nooshi Dadgostar skulle efterträda Jonas Sjostedt som partiledare och i lördags fick den nya partiledaren ett okvalificerat stöd från medlemskåren för att tillträda sin nya position.

Det är mycket som väntar på oss just nu. Men i vårt parti tror vi på att åstadkomma saker tillsammans, och jag kan inte vänta med att göra det här med dig. Vi tror på att arbeta tillsammans. Efter att valet var gjort konstaterade hon att nu skulle vi två köra.

Det är högst troligt att Nooshi Dadgostar, före detta Hisingsbo som nominerats till posten som ny partiledare för Vänsterpartiet av partiets valberedning,

blir den förste Hisingsbo att inneha posten som partiledare för ett av riksdagens partier efter nomineras av partiets valberedning. Vänsterpartiet är ett av de partier som för närvarande är representerade i riksdagen.

De tvingades fly från Iran på grund av sin politiska övertygelse, och när deras dotter Nooshi föddes 1985 fann familjen trygghet .

i ett flyktingläger i Perstorp, Skne, där de uppfostrade sitt barn. Nooshi är en välmående affärsman vid denna tidpunkt i sitt liv.

Vi var inte i en position att investera en betydande summa pengar på något. Vi var nere på ungefär fem möbler i vårt hus,

och på grund av vår prekära ekonomiska situation hade vi inte ens råd att ringa internationella telefonsamtal för att kommunicera med våra nära och kära.

Å andra sidan var det en helt unik upplevelse i jämförelse med vad flyktingar går igenom över hela världen just nu.

När jag letade efter en lägenhet då var processen mycket mindre svår. På den tiden bestod våra bostadsrum av ett mysigt radhus som hade en gård framför sig.

Nooshi Dadgostar Familj
Nooshi Dadgostar Familj

I en lång intervju som senare publicerades i kvällsupplagan av dagstidningen GT berättade kvinnan om sin tid på förskolan och beskrev den som “verkligen fantastisk” och tillade att “mina föräldrar kände sig engagerade”.

By sehzuka