Sun. Oct 2nd, 2022

Martin Fröst Sjuk /\ Enligt tidningen Star Tribune och Nerikes Allehanda beror förklaringen till detta på att Frost har drabbats av Menières sjukdom.

Martin Fröst Sjuk
Martin Fröst Sjuk

Detta tillstånd, som kan orsaka episoder av snurrande yrsel och illamående, tinnitus, hörselnedsättning och känslor av yrsel, är mycket sällsynt i Sverige och drabbar endast cirka 40 000 till 50 000 individer där.

Graden i vilken hörseln tappas kan förändras över tiden och från en person till en annan, men tillståndet är oåterkalleligt.

Martin Frost, en klarinettist, anses av recensenter över hela världen vara den bästa spelaren av sitt instrument, trots att han lider av scenskräck.

Mitt i yrkeslivet fick han diagnosen en livshotande sjukdom. Han beskriver de förvirrande övergrepp som har förekommit varannan dag för Erik Blix.

Enligt dagstidningen Star Tribune och Nerikes Allehanda beror det på att Frost har drabbats av Menières sjukdom. Detta är förklaringen till varför det är så.

[Denna mening behöver ytterligare referenser] Denna sjukdom, som kan framkalla förnimmelser av yrsel, yrsel och illamående, tinnitus, hörselnedsättning och tinnitus,

är ytterst ovanlig i Sverige och drabbar endast omkring 40 000 till 50 000 individer där. Det kan också orsaka hörselnedsättning.

Det är möjligt för det att orsaka episoder där en person känner sig som om de snurrar, förutom känslan av yrsel. Graden

i vilken en person har tappat hörseln kan förändras över tid och från en person till en annan, men när tillståndet väl har inträffat kan det inte återställas på något sätt.

Martin Frost sa på sin hemsida att han nu återhämtar sig hemma och att han planerar att återgå till jobbet i december månad.

Sedan har han bland annat det massiva Genesis-framträdandet som ägde rum i Stockholms konserthus, där Martin spelade och dirigerade samtidigt.

Enligt Gunilla Lodding är detta början på ett projekt som ska pågå i tre år med Kungliga Filharmonikerna.

Vi träffas på ett café. Enligt avtalet ska Martin börja sitt skift exakt klockan elva. Ett av sätten han hanterar symptomen på Menières sjukdom är att alltid komma i tid.

För att förhindra stress lägger han noggrant ut sina dagar och sin tid.

Han tillägger, “Jag mår bra av att vara disciplinerad och sätta upp strikta tidtabeller.” “Jag mår bra av att sätta upp strikta scheman.”

Den här gången visar det sig att caféet inte ens är i närheten av att vara det bästa stället att vara på. Vi avslutar intervjun på en plats ute i det trista,

Martin Fröst Sjuk

kyliga kärrvädret eftersom platsen är nästan helt upptagen och den akustiska miljön inte är den bästa.

Även om det hörs kan Kungsholmens trafik höras liksom en ljudanläggning som spelar musik. Ja, sir, jag kan boogie ner med Baccara, men atmosfären utanför caféet är märkbart lugnare än inomhus.

På sin hemsida berättar Martin Frost att han nu återhämtar sig hemma och att han planerar att gå tillbaka till jobbet i december månad. Detta är något som han nämner samtidigt som han nämner sin avsikt att gå tillbaka till jobbet.

Sedan är det det massiva Genesis-eventet som framfördes i konserthuset i Stockholm, där Martin spelade och ledde samtidigt.

Detta är bara en av de saker som han har till sitt namn. Enligt Gunilla Lodding är detta evenemang början på ett projekt som kommer att pågå i tre år med Kungliga Filharmonikerna.

Vi träffas på ett café. Enligt avtalsvillkoren mellan parterna ska Martin börja sitt pass precis klockan elva på morgonen.

För att lindra besvären som orsakas av Menières sjukdom strävar han efter att komma i tid varje gång. Detta är ett av de tillvägagångssätt som han tar för att hantera dem. Han kan minska mängden stress han lider genom att noggrant planera sina dagar och sin tid.

Han hävdar, “Att ha strikta deadlines att uppfylla och utöva självdisciplin får mig att känna mig fantastisk.” När jag är konsekvent med min regim har jag en känsla av tillfredsställelse.

Den här gången har det visat sig att kaféet inte ens är i närheten av att vara den bästa platsen för att vara på något sätt, form eller form i någon egenskap.

Vi bestämmer oss för att avsluta vår diskussion på en plats ute i det mycket kalla vädret eftersom restaurangen nästan är full och akustiken är mindre än idealisk där.

Adagio ur Mozarts klarinettkonsert och Klezmerdans nr. 3 av Goran Frost, Martin Frosts bror, kommer att framföras av Martin Frost på live-supportkonserten för migranter i Europa som äger rum i morgon, lördag, från Berwaldhallen i Stockholm.

Denna konsert kan besökas utan att behöva ta en resa, och den har också en mer förkortad speltid. Enligt Gunilla Lodding,

Martin Fröst Sjuk
Martin Fröst Sjuk

Martin Frosts representant i Skandinavien och chef för Konsertdirektoratet, Martin har intrycket att han skulle vara ganska intresserad av att uppträda i en sådan miljö.

By sehzuka