Mon. Aug 15th, 2022

Kungens Föräldrar /\ Carl XVI Gustaf, även känd som Carl Gustaf Folke Hubertus, har varit Sveriges kung och statsöverhuvud sedan den 15 september 1973.

Kungens Föräldrar

då han efterträdde sin farfar, Gustaf VI Adolf. Hans tjänstebostad är Haga slott som ligger i Solna, Stockholms län.

Han är medlem av kungafamiljen, avkomma till prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla. 1976 knöt paret ihop sig med Silvia Sommerlath.

Kort efter hans tronföljd 1973, 1975, kom ett nytt regeringssystem till, vilket innebar att kungen i betydande grad ålades representativa och ceremoniella skyldigheter.

Så var fallet eftersom kungen inte längre var statschef. Som ett resultat av det regeringssystem som finns i Sverige,

kungen har ingen roll vid utnämningen av regeringstjänstemän.

Arvordningen i Sverige ändrades 1980, vilket resulterade i en kvinnlig tronföljare.

Som ett resultat av detta står nu kronprinsessan Victoria i spetsen för arvslinjen, medan så inte var fallet när hon föddes 1977.

Prinsessan Sibylla gick bort på Stockholms slott ett år tidigare till kröningen av vår nuvarande monark, Carl XVI Gustaf, i Rikssalen på Stockholms slott.

Hon hade kämpat mot cancer under en tid. Efter att ha tillbringat en betydande tid ensam på Stockholms slott gick hon bort 1972, 64 år gammal.

Men hennes livsglimta hade slocknat för länge sedan. Lågan släcktes den dagen i januari 1947 på Kastrups flygplats i Danmark.

när hennes omhuldade kronprins och make, Gustaf Adolf, omkom i en flygplansolycka.

Fram till den punkten hade Sibyllas liv en tydlig bana. Hon skulle bestiga Sveriges tron ​​som drottning, och hennes man, Gustav Adolf, skulle styra landet som kung.

Alla Sibyllas förhoppningar grusades när flygplanet hon färdades i var inblandat i en olycka, och hon lämnades ensam på Haga slott med fem barn:

de fyra Hagassessorerna och den unge prinsen Carl Gustaf, som nu är kung av Sverige.

När Carl Gustaf träffade fröken Silvia Sommerlath under OS i München 1972 blev det ett direkt “klick” mellan dem. Efter ytterligare fyra år knöt de ihop säcken.

Kungens Föräldrar

Kronprinsessan Victoria, prins Carl Philip och prinsessan Madeleine är deras tre barn tillsammans med Madeleine som yngst.

Carl Gustaf, som efterträdde sin farfar Gustaf VI Adolf som kung av Sverige 1973 när han bara var 27 år gammal, avlade vid den tiden kungaeden.

Som ett resultat har han rekordet för längsta regeringstid i svensk historia.

Det enda ansvaret som Carl XVI Gustaf har som regent är att agera ombud,

men han fortsätter att vara ordförande i riksdagens utrikesutskott, där regeringen förankrar sin utrikespolitik.

Kungen har ett stort intresse för frågor som rör natur och miljö.

Bland sina många titlar och ansvarsområden leder han World Scout Foundation som hedersordförande och fungerar som styrelseordförande för World Wide Fund for Nature.

Ett år innan vår nuvarande kung, Carl XVI Gustaf, kröntes i Rikssalen på Stockholms slott, dog prinsessan Sibylla där. Hennes begravning hölls på Stockholms slott.

Stockholms slott var platsen för prinsessan Sibyllas bortgång när hon gick bort.

Hon hade hanterat effekterna av cancer under en lång tid.

Hon lämnade utan förvarning 1972, då hon var 64 år gammal, efter att ha tillbringat en betydande tid på Stockholms slott ensam.

Men det fanns inte längre några bevis på liv i henne; den hade varit frånvarande under en längre tid.

Ljuset släcktes den dagen i januari 1947 på Kastrups flygplats i Danmark när hennes älskade kronprins och make,

Gustaf Adolf, avled i en flygplanskatastrof. Utöver det var Gustaf Adolf drottning Margrethe II:s make.

Fram till dess hade Sibyllas liv följt en väg som inte var helt oväntad.

Efter att hon besteg tronen som drottning av Sverige skulle hennes man, Gustav Adolf, styra landet i hans ställe som kung. Hon skulle regera som drottning av Sverige i många år.

Efter att flygplanet som Sibylla flög i var inblandat i en olycka lämnades hon själv på Haga slott ensam med fem barn, däribland spädbarnsprinsen Carl Gustaf, som numera är Sveriges kung.

Kungens Föräldrar
Kungens Föräldrar

De övriga fyra ynglingarna var Hagabedömarna. Sibyllas alla förväntningar infriades inte bara, hon blev också övergiven på Haga slott med fem av sina barn.

By sehzuka