Mon. Oct 3rd, 2022
Joakim Paasikivi Familj
Joakim Paasikivi Familj

Joakim Paasikivi Familj /\ Han har hört att ett fåtal personer har kallat honom för en “krigs-Tegnell” på skämt.Medan han var stationerad vid garnisonen i fem månader kunde han se skillnaderna mellan finska och svenska dialekter, men de fastnade inte.

JK Paasikivis mål var tydligt uttryckt: att föra en oberoende inrikespolitik samtidigt som man erkänner Sovjetunionens legitima säkerhetsproblem i Finland, som vi måste respektera och inte ignorera.

Joakim Paasikivi är den militära specialisten som har funnits ofta i media på senare tid. När man söker expertråd om allt som rör Ryssland och Ukraina är Paasikivi den man vänder sig till; men vem, exakt, är denna förmodade superexpert?

Och varför är han så avgörande för det svenska försvaret?
Han har kommenterat Rysslands invasion av Ukraina varje dag sedan den 24 februari.

Många män ser honom som en källa till stabilitet i det kaotiska tillstånd som Europa för närvarande befinner sig i eftersom han ständigt är i allmänhetens ögon tack vare hans frekventa framträdanden i tv, radio och tidningar.

Joakim har en omfattande militär karriär bakom sig och är för närvarande lektor i militär strategi på Försvarshögskolan i Stockholm.

Presidentens egen son, 19-årige Joakim Paasikivi, var på plats för att anbringa en minnestavla.

Han var redan en viktig medlem av samhället långt innan jag föddes. Min pappa hade honom som reservsoldat eftersom han hade varit frontsoldat 1942, säger Joakim Paasikivi, numera professor i militärstrategi vid Stockholms Försvarshögskolan.

Det tar inte allt för många dagar innan man ser Joakim Paasikivi i tv-schemat idag. Han var välkänd för allmänheten före Rysslands invasion, men nu är han en folklorespecialist som tydligt förklarar Rysslands invasion av Ukraina för svenskar.

Han har hört andra hänvisa till honom som en “krigs-Tegnell”, en hänvisning till den berömde svenske epidemiologen Anders Tegnell, som blev framträdande i och med utbrottet av coronaviruset.

Joakim Paasikivi är dubbel medborgare och tjänstgjorde vid Nylandsbrigaden i Dragsvik, Kontingent 2/79, där han utförde sin värnplikt. Efter fem månader på garni hade han bemästrat de svåraste varianterna av den finlandssvenska dialekten, men hans grepp om modersmålet hade ännu inte stelnat.

JK Paasikivis politik inriktades på att driva en oberoende inrikes agenda samtidigt som man erkände Sovjetunionens legitima säkerhetsintresse i Finland. Det första steget i att utveckla visdom är att inse sanningen.

Joakim Paasikivi hävdar att lärandet om sina förfäder har hjälpt honom att se världen för vad den är snarare än vad han tycker att den borde vara.

Han har dock också en annan linje som han ser som en utveckling av den så kallade Paasikivilinjen. Kort sagt, det tyder på att när fakta förändras bör man omvärdera deras ståndpunkt.

En skillnad kan ses i en samtida Paasikivilinje eftersom ingen nu sitter och gungar på en vält axel. Idag kan en individ ha genuin självständighet genom att fatta sina egna säkerhetspolitiska beslut i samförstånd med andra med samma sinne.

All information du behöver veta om Joakim Paasikivi finns här. En svensk octogenarian och militärstrategiprofessor vid Stockholms Försvarshögskolan, Joakim Kusti Paasikivi. Joakim höjde sig efter att ha blivit kallad som mediakommentator om det ryska kriget mot Ukraina.

I februari, när invasionen började, blev Paasikivi känd för sina uttalanden till SVT om tillbakadragandet av styrkorna:

Joakim Paasikivi Familj
Joakim Paasikivi Familj

Paasikivi sa: “Då blir det långt och blodigt och det blir stora slagsmål på båda sidor.” Graden verstelöjtnant är den näst högsta bland arméofficerare.

En övergripande befälhavare leder, planerar och genomför militära operationer på nationell och internationell skala. Skapar militära allianser samt går om tävlingen.”helt bortkastade pengar”

En heltidsanställd i Sverige tjänar i snitt 46 100 svenska kronor varje månad, vilket rapporteras av Yrkeskollen.se och andra sajter som tillhandahåller lönedata. Joakim Kusti Paasikivi har i åratal uppnått en mogen ålder av 61 år.

Han är född i Sverige och föddes den 20 augusti 1960 i det finska samhället Stockholm. Hans far var Finlands tidigare president, Juho Kusti Paasikivi.

I Paasikivi hittar du både svensk- och finsktalande. Han tjänstgjorde som frivillig brandman vid Nylands brigad i Finland mellan 1979 och 1980 och på K4 i Arvidsjaur, Sverige.

Paasikivis militära skicklighet är på topp. Under hela sin karriär har han haft så olika befattningar som sektionschef och, på senare tid, chef för ett undercover-operations- och säkerhetsteam.

Joakim undervisade även vid Estlands Baltic Defence College. Sedan Rysslands första attack mot Ukraina har Joakim Paasikivi fokuserat på det sistnämnda landets svar.

Precis som i maj var Paasikivi optimistisk om Ukrainas framtidsutsikter. Sedan sa han i en intervju med Sveriges Radio följande:

Ukrainare har fått övertaget, och ryssarna befinner sig i en bräcklig utpost där taktiska segrar fortfarande är möjliga.

Även om oakim Paasikivi inte är en välgörare avslöjade han i en tidigare intervju med Dagens Nyheter att han har en speciell kvinna i sitt liv, men han vill inte kalla henne för en “flickvän” eftersom han tycker att termen är för ung. .

Det finns inget nämnvärt ålderstecken på mig, säger han.Joakims familj består helt och hållet av vuxna barn.

Joakim Paasikivi Familj
Joakim Paasikivi Familj

By sehzuka