Mon. Oct 3rd, 2022

Hugo Von Essen Familj /\ Det finns många flerhövdade baltiska tyska aristokratiska familjer kända som familjen von Essen.

Hugo Von Essen Familj
Hugo Von Essen Familj

Flera grenar av släkten von Essen, som är oberoende av varandra, har fått inträde till Svenska Riddarhuset. Ett moln av mystik omger alla potentiella delade härkomster som ättlingarna kan ha.

Familjens historia är från början höljd i mystik. Äldre litteratur försökte spåra släktens rötter tillbaka till Alfrid von Essen, som dokumenterades i Vita Anskarii och blev biskop i Hildesheim 831.

Det finns inget som tyder på att den aristokratiska släkten von Essen hade anknytning till andra personer under hela medeltiden som ska ha härstammat från staden Essen.

Detta är något som borde ha varit möjligt att verifiera. En Lambertus de Essen tjänstgjorde som ersättningspräst vid Storkyrkan i Stockholm samtidigt som han tjänstgjorde som präst i Stralsund år 1382.

Just denna von Essen var beväpnad med ett vapen som hade kulor, mejslar och en sköld med ett upphöjt lejonhuvud. Den senaste utvecklingen är att han överger sin bror Birger med deras familj.

Hugo har tidigare erfarenhet av att arbeta vid “OSSE-sekretariatet” vid utrikesministeriet samt “enheten för Östeuropa och Centralasien” i samma departement.

Hugo är utexaminerad från Uppsala universitet med en kandidatexamen i statsvetenskap. Han gick också på Uppsala universitet, Stockholms universitet och Sankt Petersburgs statsuniversitet, där han studerade ryska, psykologi, idéhistoria respektive juridik.

Estnisk aristokratisk familj känd som von Essen. I det svenska sköldbrevet daterat 1643 för Alexander von Essen (se nedan och E. 1) står det, troligen enligt de traditionella uppgifter som han själv lämnat,

att han “av en adlig adlig ätt i Westfalen… ska härstamma.” Det betyder att A. v E:s farfar skulle ha rest till Osel, och hans far skulle ha rest till Kurland vid ett senare tillfälle.

Skyldighetsbrevet antyder samtidigt tydligt att varken A. v. E. eller hans far kunde fastställa härkomsten från Westfalen, och den svenska adeln ges åt A. v. E.

och hans familj möjlighet att “antingen han kan rättvist hävda att han är av ädelt blod eller inte.” En uggla som sitter på toppen av en trädstam är vapnet som familjen tar med sig.

Den westfalska ätten von Essen, även känd som Düngeln, hade däremot, som tidigare nämnts (på sidan 547), ett helt annat vapen.

Genom sina två söner blev Gustav Johann von E:s äldsta son, Claus Gustav von E, som också var bror till de två svenska friherrarna och estnisk landstingsråd, stamfader till de yngre baltiska majorlinjerna.

Claus Gustav von E föddes 1666 och dog 1740. Hans son, Claus Gustav von E., som tjänstgjorde som estnisk lantråd och född 1720 och dog 1777,

är stamfader till den äldre linjen i familjen Poddes. Denna gren hann i alla fall leva till 1943, men det är ganska troligt att den kommer att dö ut helt.

Det finns en andra klan som ska härstamma från en Jürgen von Essen som sägs ha migrerat från godset Essenburg i Westfalen till Livland.

Denna andra klan är skild från den första klanen. Den 4 januari 1572 gav den danske prinsen Magnus godset Zellie på Osel till sin son, Diderich von Essen, som då bodde i Essen.

Deras barnbarnsbarn Diedrich von Essen (1620-1678) var ansvarig för familjens naturalisering i Sverige 1663, då de fick den adliga ätten 723.

Hugo Von Essen Familj

Under den tid då Finland var en del av Sverige fungerade Diedrich som överste och regementschef vid Hameenlinna läns regemente i Finland.

Under både trettioåriga kriget i Tyskland och Carl X Gustafs krig var Diedrich officer i den svenska armén. Han tjänstgjorde i denna egenskap under båda konflikterna.

På 1790-talet flyttade en gren av släkten till Stockholm, varefter de gick vidare till Skne och slutligen till Västergötland.

År 1818 skickade familjen sina uppgifter till Finska Riddarhuset, som tilldelade dem numret 58. Familjen, som är känd som von Essen af ​​Zellie i Sverige, för en hjälm som är omringad av fyra kulor i vapnet.

. Före 1663, då de var naturaliserade medborgare i Sverige, bar familjen alltid ett skjutvapen med hjälm men inga kulor.

En fjärde generation av von Essen-dynastin spåras från en estländare vid namn Paul von Essen, som hävdade att han härstammade från Geldern.

Denna familjs vapensköld använde kulor och takbjälkar som blazonelement. Paul von Essen var vid sekelskiftet 1600 en framstående person i Kalmar stad.

Paul von Essen (1631–1682) och Stefan von Essen (1633–1682), hans två söner, tjänstgjorde båda som officerare

i den svenska armén och naturaliserades som svensk adel 1681 vid Riddarhuset. Paul von Essen dog 1682. Stefan von Essen dog 1

  1. Släktens siste medlem dog 1811.

Generalmajor Alexander von E. (E. 1) och hans son major Gustav Johann von E. hade en gemensam anfader med det baltiska folket.

Denna delade anfader är ursprunget till den svenska släkten (se ovan och släkttavla 1 och 2). Men hans två yngre bröder, Reinhold Wilhelm von E. och Hans Henrik von E., migrerade till Sverige.

Hugo Von Essen Familj
Hugo Von Essen Familj

Detta skedde trots att dennes äldre son Claus Gustav von E. vistades i Estland (se föregående sida för sidan 559). Det var den förra som blev stamfader till de svenska grenarna när den senare gick bort barnlös och aldrig gifte sig.

By sehzuka