Tue. Oct 4th, 2022

Gunnar strömmer föräldrar /\ Gunnar Sören Folke Strömmer är en svensk jurist som tjänstgjort som Moderaternas biträdande sekreterare sedan den 12 oktober 2017. Han föddes den 19 september 1972 i rnsköldsviks kommun i Västernorrlands län. Dessförinnan arbetade han som advokat på Stockholmsbyrån Gernandt & Danielsson och som chef för Idealcentrum för rättvisa. Gunnar Strömmer började sitt yrkesliv som lokal ledare för Moderata Universitetsstipendiet och Moderata Lärarhögskolan i rnsköldsvik, Sverige, mellan åren 1988 och 1991.

Han ledde Moderata skolrörelsen i Västernorrland 1990–1991, tjänstgjorde på den nationella nämnd för rörelsen 1991-1992, och ledde MUF i Uppsala län 1992-1994 som vice ordförande. Strömmer var Moderata Unga Demokraternas förbunds ordförande 1998 till 2000. Jag är född i Arnsköldsvik och växte upp där; Jag är 49 år och bor för närvarande i Stockholm. Jag har varit gift i tre år och vi har fått tre barn. Jag gick med i Moderaterna 2015 och 2017 valdes jag till partisekreterare.

Fakta och bio om Gunnar strömmer föräldrar

  • 2001 arbetade han på Institute for Justice i Washington, D.C., ett juridiskt företag av allmänt intresse vars verksamhetsområden inkluderar bland annat frågor om barnsköterskors rättigheter, homosexuella rättigheter och reproduktiv frihet.
  • På Strömmers uppmaning grundades Centrum för rättvisa 2002 som en ideologisk grupp dedikerad till att främja skyddet av individuella fri- och rättigheter i Sverige genom rättsliga processer, utbildning av unga jurister och öppen diskussion.
  • Gruppen ansvarar för att upprätthålla individuella rättigheter inom områdena likabehandling, föreningsfrihet och rätten att organisera sig, lika tillgång till marknadsplatsen, lika skydd enligt lagen och rätten att vara fri från trakasserier.
  • Strömmer var chef för Centrum för rättvisa från 2002 till 2011, och han har suttit i styrelsen för organisationen tidigare.
  • Tillsammans med sin tidigare kollega vid Center for Justice, Clarence Crafoord, har han varit en advokat i ett antal uppmärksammade rättsfall.


Fallen med Josefine Midander och Cecilia Lönn, som diskriminerades när Uppsala universitet använde rasprofilering vid antagningen till sin juristutbildning, är bara två exempel.Universitetet misslyckades på grund av olaglig rasdiskriminering i dess rättssystem (High Court of Justice).2006 års avgörande av Högsta domstolen i Midander-Lönnmlet har varit övertygande i en rad andra mål som rör fordringar om kvotering och andra former av positiv särbehandling, och det har också påverkat utvecklingen av dagens antagningspolicy vid universiteten.


Strömmerföreläsningen 2004 belönades med Bohmanpriset i ideologisk debatt, instiftat av Gösta Bohmanfonden.I min hemstad rnsköldsvik, där jag gick i Moderat skola, engagerade jag mig först i politiken.När jag slutade gymnasiet tog jag värvning i flottan och gick sedan på juristutbildningen i Uppsala.Min passion för politiken höll sig till den grad att jag ledde Moderata Ungdomsförbundet som dess ordförande 1998 till 2000.Efter det kunde jag arbeta för Institute for Justice i Washington, DC, som företräder målsäganden i mål om medborgerliga rättigheter.


Tack vare de idéer jag hade under min vistelse kunde jag bilda den svenska ideella organisationen Centrum för rättvisa, som jag ledde i nio år.Därefter tillbringade jag några år som advokat på en affärsjuridisk byrå och som statlig utredare med inriktning på medborgarskapsfrågor.Detta hände med andra ord innan 2017 då jag fick rollen som partisekreterare i Moderaterna.För att inte tala om, jag blir väldigt nöjd med att utforska naturen på skidor och i båt.


Min lojalitet är med Modo hockeylag, och jag ser så många matcher jag kan under säsongen, både på tv och personligen.Utanför politiken laddar jag om så att jag kan göra vad jag kan för att hjälpaModeraterna att vinna valet hösten 2022 och sedan få jobba med att organisera Sverige.Fokustidningen utnämnde honom till 2013 års “rets svensk”-skribent.Strömmer satt 2011–2015 i Stockholms kommunfullmäktiges kommunalråd.Han valdes till partiledare vid Moderaternas partimöte i Karlstad oktober 2015.
Sedan Ulf Kristersson tillträdde som partiledare i oktober 2017 utsåg partiet Strömmer till ny sekreterare den 3 oktober och han svors in den 12 oktober. Strömmer nämner en studie som gjordes inför det svenska valet 2022 som ett exempel på hur man kan kringgå anonymitetslagarna när du röstar.

Gunnar strömmer föräldrar

By sehzuka