Sun. Oct 2nd, 2022

Elisabeth Svantesson Familj /\ Karin Elisabeth Svantesson är medlem i Sveriges Moderaterna och är politiker i det landet.

Elisabeth Svantesson Familj
Elisabeth Svantesson Familj

Sedan 2017 är hon taleskvinna för Moderaternas ekonomiska politik,och sedan 2019 har hon också haft positionen som förste vice ledare för sitt parti.

Svantesson var arbetsminister i den svenska regeringen 2013–2014.Sedan 2006 har hon varit riksdagsledamot och representerat Örebro län i den egenskapen.

Under det allmänna valet som ägde rum i Sverige 2006 fick Svantesson en plats i riksdagen.Hon utsågs till ordinarie ledamot i arbetsmarknadsutskottet samt suppleant i näringsutskottet i riksdagen.

Dessutom utsågs hon till posten som suppleant i finansutskottet i oktober 2009 och i november samma år, bl.a.hon utsågs till posten som ordinarie ledamot i Riksrevisionens styrelse.

I det allmänna valet som hölls 2010 lyckades hon behålla sin plats, och med början det året,

hon tjänstgjorde som ordinarie ledamot i finansutskottet. Den tjänsten hade hon till 2012, då hon upphöjdes till tjänsten som chef för Arbetsmarknadsutskottet.

Hon fick tjänsten som arbetsmarknadsminister av statsminister Fredrik Reinfeldt den 17 september 2013 efter att hon sökt tjänsten.

Efter att ha drabbats av ett bakslag i valet 2014 tog hon sig tillbaka till riksdagen och utsågs så småningom till posten som biträdande chef för Socialförsäkringsutskottet.

Svantesson fick den 11 december 2014 ansvaret att tjänstgöra som talesman för Moderaternas sysselsättningspolitik och som biträdande chef för sysselsättningsutskottet.

Hon valdes till andra vice ledare för Moderaterna den 10 januari 2015, efter att ha nominerats till rollen den 17 december 2014.

Det säger sig självt att det alltid fanns mat tillgänglig, även om allt man ville ha var en bit ost på sin macka. Det stod alltid mat på bordet.

Sedan var det problem inom familjen med psykisk ohälsa. Även om det inte var väl känt,

det var till stor del känt inom familjen; men om du såg mig som ung i Avesta så gjorde du det med största sannolikhet i stan.

Vid en mycket ung ålder började jag arbeta i detaljhandeln, och så småningom .

Elisabeth Svantesson Familj

Jag använde mina kunskaper för att hjälpa andra människor. Det fanns vuxna i och runt kyrkan som var väldigt viktiga för mig. Jag kommer aldrig att glömma dem.

Elisabeth Svantesson förstod behovet av att anpassa sitt beteende efter omständigheterna och ta ansvar för sitt liv från en ung ålder.

Även om hon aldrig blev uppmuntrad att avsluta sin utbildning gjorde hon det ändå. Romanerna fungerade som ett slags befrielse för henne.

Jag vill att Sverige ska vara en plats där alla barn har tillgång till en skola där de kan lära sig och där de får möjlighet att sticka ut för det de tycker är rätt.

Ett samhälle där ansträngning belönas, där ingen lämnas bakom eller utestängd,

och där ingen tvingas leva i isolering. Därför tror jag att vi skapar ett kraftfullt och tryggt Sverige.

Trots att jag är född i Lycksele 1967 har jag bott på en rad olika orter runt om i Sverige.

Nu bor jag och min man precis utanför Nora. Min typiska dag består av ett antal utflykter till olika delar av nationen och arbete i den lagstiftande församlingen;

men när jag inte är på jobbet gillar jag att gå på promenader i skogen, träna på Friskis och titta på tv-serier av hög kvalitet på Netflix. Att umgås med sin familj och vänner är dock av yttersta betydelse.

Det är avgörande för mig att allt mitt hårda arbete och ansträngning ska löna sig i slutändan. Jag är bekant med utmaningarna med att klara sig med små resurser.

När mina tre barn var små turades min man och jag om att fokusera på vår utbildning samtidigt som vi tog hand om våra små barn.

Jag fick barn i ganska ung ålder. Därefter var den 20:e varje månad den viktigaste dagen i månaden eftersom det var dagen då barnbidraget delades ut,

vilket gjorde det möjligt att handla mat och gå till McDonald’s vid behov. Det blev inga utflykter till andra länder under den tiden.

Istället bestämde vi oss för att ta med barnen till Arlanda och se jetplan lyfta och landa medan vi var där. Mysigt, och på den tiden var vi så nära att boka en chartertur.

När hon först kom in i riksdagen 2006 tänkte hon inte så mycket på möjligheten att hon en dag kan bli Moderaternas förste vice ordförande.

Elisabeth Svantesson Familj
Elisabeth Svantesson Familj

Först efter att hon varit där en tid började hon överväga denna möjlighet. Även om elevens samhällslärare på gymnasiet väckte elevens intresse för politik, var det inte förrän långt senare som eleven verkligen blev aktiv i den politiska processen.

By sehzuka