Tue. Oct 4th, 2022

Damon Tojjar Familj /\ Under föregående år delade Europeiska unionen ut cirka 20 miljoner euro i anbudspris till de företag som hade tjänat på datormjukvaran Vrdexpressen.

Damon Tojjar Familj
Damon Tojjar Familj

Trots detta kunde EU:s bedömningar ha haft tillräckliga rättsliga skäl. Det har visat sig att Damon Tojjar, som nu arbetar för att doktorera i medicinsk vetenskap, är företagets nuvarande VD.

Forskningen vid Lunds universitet tyder på att så inte är fallet. Under september månad 2018 tilldelades den nystartade verksamheten Vrdinnovation Sverige .

AB pris för en upphandling inom områdena Skne och Västra Gotalandsregionen tack vare datormjukvaran Vrdexpressen.

Kontraktet, som löper ut om ett år och har ett maximalt värde på en miljon dollar, ger företaget möjlighet att köra sin datorprogramvara vid cirka 30 procent av landets statliga datacenter.

Under föregående år delade Europeiska unionen ut cirka 20 miljoner euro i anbudspris till de företag som hade tjänat på datormjukvaran Vrdexpressen.

Trots detta kunde EU:s bedömningar ha haft tillräckliga rättsliga skäl. Det har visat sig att Damon Tojjar, som nu arbetar för att doktorera i medicinsk vetenskap, är företagets nuvarande VD.

Forskningen vid Lunds universitet tyder på att så inte är fallet. Under september månad 2018 tilldelades den nystartade verksamheten.

Vrdinnovation Sverige AB pris för en upphandling inom områdena Skne och Västra Gotalandsregionen tack vare datormjukvaran Vrdexpressen.

Kontraktet, som löper ut om ett år och har ett maximalt värde på en miljon dollar, ger företaget möjlighet att köra sin datorprogramvara vid cirka 30 procent av landets statliga datacenter.

Ett bidrag från Europeiska Unionen på cirka 20 miljoner svenska kronor delades ut till verksamheten som utvecklat datorapplikationen Vrdexpressen.

Däremot kunde EU:s bedömningar ha grundats på de felaktiga skälen. Enligt ansökan har Damon Tojjar, som fungerar som VD för byrån, en examen i medicinsk vetenskap. Enligt forskning gjord vid Lunds universitet är det inte fallet.

Damon Tojjar Familj

I september 2018 var den nybildade verksamheten Vrdinnovation Sverige AB och dess datorapplikation Vrdexpressen framgångsrika anbudsgivare i en upphandlingstävling som hölls

i regionerna Skne och Västra Götaland. Verksamheten kommer att kunna installera sin datorprogramvara på cirka 30 procent av Sveriges folkhälsoanläggningar som ett resultat av avtalet,

som tecknades för åtta år och har ett potentiellt värde på upp till en miljard svenska kronor.

Enligt enhetsledaren vid Kliniska Studier Forum Söder finns det ingen på den orten som har titeln “Kliniska Studier Forum Söder”.

Damon Tojjar förklarar i ett brev till SVT att han fick en tjänst på Kliniska Studier Forum Söder, men att han tackade nej till erbjudandet eftersom han inte ville löpa faran att bli uppsagd från sin nuvarande tjänst.

“De ville rekrytera mig som medicinsk chef”, tillägger han, och “det var den första titeln jag fick; den mer specifika titeln erbjöds jag efteråt.”

“Jag erbjöds en tjänst på Kliniska Studier Forum Söder när de ville anställa mig som medicinsk chef.”

Johanna Mercke Odeberg, som är enhetschef för Kliniska Studier Forum Söder, hävdar dock att han tidigare har arbetat för organisationen i följande egenskaper:

“Damon hjälpte oss med ett projekt hela sommaren 2017 och efter det började vi föra samtal om möjligheten att arbeta tillsammans i ett projekt under en längre tid eller inte.”

Till slut lyckades Damon med att uppnå sitt mål att bli medicinsk chef. Som en konsekvens av detta resulterade våra samtal inte i några definitiva slutsatser, och vårt avtal hävdes till slut av ett antal olika skäl.

Vrdinnovations-applikationen som används av EU-kommissionen kommer att uppgraderas och ges ny funktionalitet under hela juli månad.

I den senaste versionen av denna sida finns en beskrivning av Vrdexpressens fynd som liknar en annan felaktig presentation av dessa resultat.

Damon Tojjar Familj
Damon Tojjar Familj

Det har beslutats att Vrdinnovation ska få ett kontrakt på cirka 20 miljoner euro som ett resultat av en anbudsprocess som hålls av Europeiska Unionen; tillkännagivandet är planerat att ske i november 2019.

By sehzuka