Mon. Oct 3rd, 2022

Carin Götblad Familj /\ Carin Gotblad, som innehar tjänsten som polischef i Sverige, är jurist. Sedan den första oktober 2021 har jag blivit polischef för NOA (National Operations Department).

Carin Götblad Familj
Carin Götblad Familj

Hon var regionpolischef för Polisregion Mitt, som omfattade Uppsala, Västmanlands och Gävleborgs län, och hennes tjänstgöring började 1 januari 2015 och slutade 30 september 2020. Hennes kontor låg i Uppsala.

2005 höll hon huvudtalet vid Stockholm Pride-evenemanget. På Idrottsgalan som ägde rum den 18 januari 2010 var det hon som delade ut priset för “Årets idrottare med funktionsnedsättning”.

Det berodde på att hon tidigare varit med om en olycka där hon skadat sitt knä och tvingats använda rullstol under en period.

Hon har också gästat ett stort antal radio- och tv-program, bland annat “Min sanning”, som sändes i SVT 2012 och P1 under hela sommaren det året.

Gotblad har varit ledare för en rad betydande statliga utredningar, bland annat “Våld i intima relationer – ett folkhälsoproblem,

idéer för ett effektivare arbete (SOU 2014:49)” och “Kriminella organisationer – motsätter sig rekrytering och möjliggör avhopp (SOU 2010) : 15)”.

DN uppdagade i oktober år 2020 att Gotblad fått ett bekvämt boende av en av polisstiftelserna, där hon varit ordförande.

Särskilda åklagarmyndigheten inledde en förundersökning om äktenskapsbrott mot huvudmannen och grovt tjänstefel efter att ha mottagit en anmälan om ärendet.

från rikspolischefen och från privata medborgare. Förundersökningen lades ner när det fastställts att hyresavtalet skulle vara till marknadsmässig hyra.

Min anställning just nu är på den nationella operationsavdelningen på polisavdelningen, vilket är en tjänst som är både betydelsefull och fascinerande.

Å andra sidan är mitt långsiktiga mål att arbeta mot en chefsposition som är mer involverad i den dagliga verksamheten.

Med tanke på att jag inte har bott i region Mellan det senaste halvåret tycker jag att det är förvånande att det går så långsamt där.

Även om jag är van vid att folk vill ha mig betyder det inte att jag har gett upp tanken på att jobba någon annanstans. Min nuvarande ålder är 65, men jag tänker fortsätta arbeta tills jag är 69 år. Ändå och allt

Vi i Sverige har ett perspektiv på att bli äldre som skiljer sig från människor i andra delar av världen. Just nu behöver vårt samhälle ett större antal människor som inte bara är kompetenta och erfarna utan också aktivt deltar i arbetskraften.

De insatser som människor över 60 år gör för samhället är ovärderliga. Inte minst är det inom polisavdelningen, där vi har anställt många nya personer .

i 20- och 30-årsåldern den senaste tiden och kommer sannolikt att fortsätta göra det under överskådlig framtid.

Carin Götblad Familj
Carin Götblad Familj

Eftersom informationsutbytet är så viktigt måste organisationen ha en sund andel av både unga och äldre medlemmar, och vi har inte råd att förlora någon av den yngre generationen.

“Kim” greps för innehav av illegala substanser och skjutvapen, och hon har en historia av kriminell verksamhet.

Trots att han bara var 14 år när han började sälja hasch var det en av de allra första sakerna han någonsin sålde.

Enligt vad han antydde är det inte ovanligt att kriminella grupper använder sig av barn och tonåringar i sina verksamheter.

Carin Gotblad befordras till tjänsten som regionpolischef i Uppsala efter drygt sex år på jobbet. På jobbet har hon koncentrerat sig på att minska antalet brott som begås mot unga, kvinnor och barn.

Men i filmen får du lära dig tre saker om Carin Gotblad som du med största sannolikhet inte var medveten om.

Från att vara tonårsmamma till att bli befordrad till tjänsten som länspolischef i delstatens huvudstad. Det var lyckat; men, de förutfattade meningarna som Carin Gotblad mötte längs vägen har kommit att definiera vem hon är.

“Det krävs inte mycket för att andra ska klassificera dig som att du har svårigheter medan du i verkligheten inte har dem om du inte följer standarden.

Du kan inte säga till folk att de borde vara utan förutfattade meningar, men du kan övervaka deras fördomar och göra säker på att de inte agerar på dem”, tillägger hon.

Ena minuten är du en ointressant arbetsnarkoman och i nästa skrattar du dig.

Carin Götblad Familj

Sedan hon födde sitt första barn vid 18 års ålder har Carin Gotblad varit expert på att hålla en hälsosam balans i sitt liv.

Folk är ganska snabba att döma och då var jag både ung och utan partner, säger polismästaren för Stockholms län.

en Stockholmslägenhet med sex rum reserverade bara för honom. Den tidigare hyresgästen var tvungen att flytta ut eftersom de blev utslängda. “Helt plötsligt, en viss dag, bestämde vi oss för att gå ut.”

Dagens Nyheter rapporterar att polisen har en stiftelse som förvaltar en fastighet med flera exkl

sive hyresrätter i Stockholms innerstad. I rapporten framgår också att Carin Gotblad satt i stiftelsens styrelse och var länspolismästare i Stockholm när hon vid årsskiftet 2005/2006 fick kontraktet på sexrummaren på 161 kvadratmeter.

Dessförinnan hade Filadelfiaförsamlingen, som då varit hyresgäst, tvingats bort från sitt hem trots att församlingen varit en del av arrendet sedan 1938.

Enligt Sten-Gunnar Hedin, som då var chef för Philadelphia i Stockholm och intervjuades av DN, “Plötsligt en dag var vi på väg ut.”

“Vad vi förstod skulle lägenheten överlämnas till polismästaren för länet. Det var en riktigt underbar och rymlig lägenhet, och den hade sex kaminer som var kaklade.

Gotblad började sin karriär som förskolepedagog i Upplands Vasby där hon arbetade efter att ha avslutat sin första utbildning.

Därefter gick hon på Stockholms universitet för att studera juridik, där hon även gick en tid på psykologprogrammet. Hon tog sin examen i juridiska studier och tog examen. Examen 1987.

Mellan den 5 maj 2003 och den 4 maj 2012 tjänstgjorde hon som länspolischef för Polismyndigheten i Stockholms län.

Från den 1 september 2008 till den 4 maj 2012 tjänstgjorde hon även som länspolismästare för polismyndigheten Gotland.

I september 2003, medan myndigheterna letade efter Anna Lindhs mördare, kom hon först till den breda allmänhetens kännedom.

NOAs nationella operativa avdelning leds av Carin Gotblad som tjänstgör som polischef. Största delen av hennes tid ägnas åt att titta på.

olika tillvägagångssätt som kan användas för att förhindra nya medlemmar från att registrera sig. Hon menar att mer måste göras mycket tidigare än vad som görs för närvarande,

särskilt med barn i förskoleåldern som redan beter sig på ett sätt som inte är vanliga för deras åldersgrupp.

Barn så unga som sju eller åtta vänder sig redan till droghandel som ett sätt att känna att de tillhör och har status i sina samhällen.

Hon hävdar att det också finns barn som inte insett vad de höll på med och som vill fly men som sedan hotas för att de står på utsidan och kikar in i anläggningen.

Enligt Gotblad behöver samtidigt berörda myndigheters arbetsrutiner modifieras eftersom de byggdes för ett samhälle som inte längre existerar. Det betyder att de behöver uppdateras.

Om det vore en kultur skulle jag känna till den. Det kommer säkert att finnas tillfällen då du måste vända dig bort för att skydda en kollega, men världen är inte så enkel som varken svart eller vit. Polisens arbete är utmanande.

Ibland är våld det enda sättet att stoppa svårigheterna. Idag är de enda system som finns de som är förtryckande; du blir dömd och sparkad, och så småningom faller världen samman.

Vi har påbörjat ett förebyggande arbete i Stockholm där poliser som är i yttre tjänst rutinmässigt tar sig tid att sätta sig ner och reflektera över det arbete de bedriver.

Carin Götblad Familj
Carin Götblad Familj

Det finns ett enormt antal brottsbekämpande tjänstemän som dagligen bidrar väsentligt till samhället.

By sehzuka