Tue. Oct 4th, 2022

Annie lööf gravid igen 2022 /\Under partiledardiskussionen som ägde rum i går kväll i TV4 var några av de ämnen som diskuterades mest kostnaden för el, kärnkraft, skjutningar, gängaktiviteter och utsatta regioner.

Annie lööf gravid igen 2022
Annie lööf gravid igen 2022

Efter debatten förhördes partiernas ledare i en mängd olika frågor, varav några var relaterade till diskussionerna som ägde rum kvällen innan men några innehöll frågor som inte alls var relaterade till den politiska argumentationen.

Annie Loof, en ledare på Centern, sa på sitt Instagramkonto att politiska journalister ifrågasatte om hon var gravid eller inte. Nu när ämnet har tagits upp börjar hon med att påpeka varför en sådan fråga är fel att ställa.

Hon fortsätter med följande efter att ha sagt att “Vi har fortfarande en lång väg kvar att gå innan vi uppnår jämställdhet i praktiken”:

“Förutom det faktum att det är det mest olämpliga att ställa en sådan fråga, hade jag också föredragit att det hade varit mer uppmärksamhet kring vad vi som politiska ledare vill göra för politiken”, sa hon.

Enligt vad C-ledaren Annie Loof skriver på Facebook vände sig politiska journalister till henne efter måndagskvällens diskussion i TV4:s Partiledardebatt och frågade henne om hon var gravid.

Förutom att det är det mest opassande att ställa en sådan fråga, säger hon att hon önskat att det hade lagts mer på vad vi som politiska ledare vill göra för politiken.

Utöver detta nämner hon i sitt brev att hon för två år sedan genomgick en betydande operation som gjorde henne steril och oförmögen att skaffa barn.

“Jag tror att vi inom en inte alltför avlägsen framtid inte kommer att koncentrera oss på omkretsen av kvinnors midjor lika mycket som vi kommer att koncentrera oss på de politiska förändringar som vi vill genomföra. Vi kan göra det bättre, säger hon Sammanfattningsvis.

Oförmågan för henne att få barn är en av följderna av detta.

“För bara några månader sedan var jag på operationssalen för ett nytt ingrepp. Enligt vad Loof har skrivit, “är jag tacksam för livet och glad för de underbara barn vi har.”

Hon nämner också i inlägget att hon i samband med partiledardebatten som ägde rum i måndags förhördes av media om huruvida hon är gravid eller inte.

Förutom att det är det mest opassande att ställa en sådan fråga, säger hon att hon önskat att det hade lagts mer på vad vi som politiska ledare vill göra för politiken.

Expressen har tagit kontakt med Annie Loof och hon har via sin pressekreterare hänvisat till inlägget som gjordes i sociala medier.

Jag får en känsla av att något är instinktivt fel med det. Jag tror dock att det är nödvändigt för dig att ha i åtanke att en av de primära uppgifterna för en reporter är att hitta nyheter.

Sedan finns det knipa där du är skyldig att fråga om känsliga frågor. Efter det handlar det om processen.

Karin Olsson hävdar att förfrågan ställdes på ett “försiktigt” och “blygsamt” sätt till en anställd som Helena Gissén haft en lång och pålitlig koppling till.

Karin Olsson uppger att Helena Gissén hade en “förtroendefull” relation till medarbetaren.

Helena Gissén skriver i ett mejl att hon “ångrar att hon kontaktade en av sina (Annie Loofs) kollegor med en känslig förfrågan.” Mejlet är adresserat till oss här på Medierna.

Annie lööf gravid igen 2022

Karin Olsson försvarar dock att frågan ställdes och ger Centerpartiet en spark i byxorna i processen.

En möjlig tolkning av denna situation är att Centerpartiet efter diskussionen om partiledarna ville ta tillbaka kontrollen över agendan.

Annie Loof presterade inte särskilt bra, och publiken betygsatte hennes prestation dåligt.

De kände igen en chans att återställa uppmärksamheten på Annie Loof genom att måla ut gruppen journalister som ett gäng sexister, och de utnyttjade den möjligheten.

Annie Loof förhördes om sin graviditet efter TV4:s partiledardebatt i måndags, som modererades av Jenny Stromstedt och Ann Tiberg.

De två kvinnorna stod som värdar för debatten. Sedan rasade allt för partichefen. Efter sändningen vände sig ett antal politiska journalister till henne för att fråga om möjligheten att hon bar på ett barn.

Som svar postade hon ett meddelande på Instagram där det stod att “vi har en lång väg kvar tills vi inser jämställdhet i verkligheten.”

Hon fortsätter med att säga: “Förutom att det är det mest olämpliga att ställa en sådan fråga, hade jag också föredragit att det hade varit mer uppmärksamhet kring vad vi som politiska ledare vill göra för politiken.”

“Jag är inte gravid. Eftersom jag genomgick en stor operation för ungefär två år sedan kan jag inte få fler barn just nu. Jag är ledsen för eventuella besvär detta kan orsaka.

Ett annat ingrepp utfördes på mig för några månader sedan Jag är tacksam för livets gåva och extatisk över w

underliga barn vi har.

Hon fortsätter med att säga att hon är tacksam för livet och glad över de underbara barn hon har blivit välsignad med.

Hon nämner också i sitt brev att hon har opererats, vilket har gjort henne steril och oförmögen att få fler barn.

“Jag är inte gravid. Eftersom jag genomgick en stor operation för ungefär två år sedan kan jag inte få fler barn just nu.

Jag är ledsen för eventuella besvär detta kan orsaka. Under de senaste månaderna var jag tvungen att gå igenom ett annat förfarande.

Hon deltar i Forum Jämställdhet:s partiledardebatt i eftermiddag, som kommer att handla om jämställdhet, och hon understryker debattens betydelse. Ämnet för debatten kommer att vara jämställdhet.

“Jag tror att vi inom en inte alltför avlägsen framtid inte kommer att koncentrera oss på omkretsen av kvinnors midjor lika mycket som.

Annie lööf gravid igen 2022
Annie lööf gravid igen 2022

vi kommer att koncentrera oss på de politiska förändringar som vi vill genomföra. Vi kan göra det bättre.Två döttrar från föregående generation

By sehzuka